Opening Ceremonies ng Cluster 1 Athletic Meet

(Santa Ignacia, Camiling, Mayantoc, at San Clemente) … October 12, 2017, at ginanap po dito sa bayan ng Santa Ignacia, Tarlac !

 • OP 85ac94436c1
 • PHILGeps 269ad9a7aa1
 • PNP D3563e7b6a1
 • DILG 398c0b05d41
 • Doj
 • Dswd
 • Dti
 • Foreign
 • Healt
 • Pagsa
 • Tourism
 • Untitled 1