Pagbili ng bagong gamit sa sports, pag ayos at paglinis ng basketball
court. Ito ang una at isa sa mga proyekto na pinangunahan ni SK
Chairman Jezzer Vicente at kanyang mga SK kagawad. Mak1isa tayo sa

Continue reading

 • OP 85ac94436c1
 • PHILGeps 269ad9a7aa1
 • PNP D3563e7b6a1
 • DILG 398c0b05d41
 • Doj
 • Dswd
 • Dti
 • Foreign
 • Healt
 • Pagsa
 • Tourism
 • Untitled 1