NAGKAKAISANG KABATAANG PARA SA MAS MALINIS NA SELEBRASYON NG UNDAS!

Nagsama-sama at nag tulong-tulong ang mg kabataan na linisin ang Santa Ignacia Public Cementery, upang paghandaan ang nalalapit na Araw ng Patay. Kanilang isinantabi ang kanilang mga dapat gawin upang
makaambag sa pagpapanatili ng kaluntian at kalinisan ng ating kapaligiran. Pinangunahan ito ng lahat ng SK Chairmans at sa magandang adhikain ng ating SK Federation President Ponce Candelario. Tunay na
sa pakikiisa at pagkakaisa makakkaambag tayo sa ikagaganda ng Santa Ignacia.🌈 #SKinAction#KakaibangKabataan

 • OP 85ac94436c1
 • PHILGeps 269ad9a7aa1
 • PNP D3563e7b6a1
 • DILG 398c0b05d41
 • Doj
 • Dswd
 • Dti
 • Foreign
 • Healt
 • Pagsa
 • Tourism
 • Untitled 1