Photo Gallery

2018

« 1 of 11 »

2017

Back
Pagdiriwang sa ika-119 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan - Santa Ignacia Tarlac (1) Pagdiriwang sa ika-119 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan - Santa Ignacia Tarlac (2) Pagdiriwang sa ika-119 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan - Santa Ignacia Tarlac (6) Pagdiriwang sa ika-119 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan - Santa Ignacia Tarlac (4) Pagdiriwang sa ika-119 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan - Santa Ignacia Tarlac (3) Pagdiriwang sa ika-119 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan - Santa Ignacia Tarlac (5) Pagdiriwang sa ika-119 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan - Santa Ignacia Tarlac (7) Pagdiriwang sa ika-119 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan - Santa Ignacia Tarlac (9) Pagdiriwang sa ika-119 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan - Santa Ignacia Tarlac (8) Pagdiriwang sa ika-119 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan - Santa Ignacia Tarlac (10) Pagdiriwang sa ika-119 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan - Santa Ignacia Tarlac (11) Pagdiriwang sa ika-119 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan - Santa Ignacia Tarlac (12) Pagdiriwang sa ika-119 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan - Santa Ignacia Tarlac (13) Pagdiriwang sa ika-119 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan - Santa Ignacia Tarlac (15) Pagdiriwang sa ika-119 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan - Santa Ignacia Tarlac (16) Pagdiriwang sa ika-119 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan - Santa Ignacia Tarlac (17) Pagdiriwang sa ika-119 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan - Santa Ignacia Tarlac (14) Pagdiriwang sa ika-119 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan - Santa Ignacia Tarlac (20) Pagdiriwang sa ika-119 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan - Santa Ignacia Tarlac (19) Pagdiriwang sa ika-119 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan - Santa Ignacia Tarlac (18) Pagdiriwang sa ika-119 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan - Santa Ignacia Tarlac (22) Pagdiriwang sa ika-119 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan - Santa Ignacia Tarlac (21) Pagdiriwang sa ika-119 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan - Santa Ignacia Tarlac (23) Pagdiriwang sa ika-119 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan - Santa Ignacia Tarlac (24)

2016

« 1 of 7 »
 • OP 85ac94436c1
 • PHILGeps 269ad9a7aa1
 • PNP D3563e7b6a1
 • DILG 398c0b05d41
 • Doj
 • Dswd
 • Dti
 • Foreign
 • Healt
 • Pagsa
 • Tourism
 • Untitled 1